Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

 

Миле Андонов

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 10.8.1962 година во Кочани. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

  • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: m.andonov@sobranie.mk