Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

Пемов Илија

 


  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. 
      
Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Франција. 
      
Роден 1955 година во Скопје, РМ. Македонец. Завршил Електро-технички факултет. Работел како инженер за одржување во "ФЕНИ" - Кавадарци. Бил раководител на Развој во "ЕЛРО" - Кавадарци. Раководител на Електроника во "МЕПОС" - Кавадарци и до изборот за пратеник бил главен инженер за одржување во "ФЕНИМАК" - Кавадарци. Добро го знае англискиот јазик. Нема претходно пратеничко искуство. Живее во Кавадарци.