Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

 

Светлана Карапетрова

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.3.1965 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, ДУТ Тетово.

Активности во Собранието:

  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-претседател
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: s.karapetrova@sobranie.mk