Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


     
  

СТАНКА АНАСТАСОВА 

 

 


   

 Член на СДСМ.Родена на 07.08.1963 година во Свети Николе.Македонка.Завршила медицински факултет.     
    
Активности во Собранието

  • Комисија за европски прашања, заменик член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
  • Комисија за здравство, заменик член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член