E enjte, 12 korrik 2018 

DELEGACIONI I KUVENDIT NË KONFERENCË PARLAMENTARE NË BEOGRAD 

Delegacioni i Kuvendi të Republikës së Maqedonisë nga Komisioni për Çështje Ekonomike, në përbërje: zëvendëskryetari i Komisionit Agim Shaqiri, anëtari Dragan Cuklev dhe zëvendësanëtarja Aneta Simeska-Dimoska, merr pjesë në Konferencë Parlamentare kushtuar mundësive për lehtësime tregtare dhe investime në rajonin e vendeve nga Ballkani Perëndimor dhe Mediterani, që mbahet më 12 dhe 13 korrik 2018 në Beograd, Republika e Serbisë. 

më shumë...

 

E enjte, 12 korrik 2018, Bruksel  

KONFERENCA INTERPARLAMENTARE ME TEMË: "MENAXHIMI I MIRË ME FONDET E BE: FUNKSIONI KONTROLLUES DHE MBIKËQYRËS I PARLAMENTIT NË SHPENZIMIN E MJETEVE BUXHETORE" 

Në organizim të Parlamentit Evropian nga 11 deri 12 korrik 2018 në Bruksel, mbahet Konferenca interparlamentare me temë: "Menaxhimi i mirë me fondet e BE-së: funksioni kontrollues dhe mbikëqyrës i parlamentit në shpenzimin e mjeteve buxhetore".

më shumë...

 

E mërkurë, 11 qershor 2018

U MIRATUA "DEKLARATA E BERLINIT" 

Me miratimin e "Deklaratës së Berlinit", sot në kryeqytetin e Republikës Federative të Gjermanisë përfundoi Sesioni i 27-të vjetor  i Asamblesë Parlamentare të OSBE-së (AP e OSBE-së) ku mori pjesë Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në përbërje: shefi i Delegacionit Vlladimir Gjorçev dhe anëtarët Jagoda Shahpaska dhe Rexhail Ismaili. 

më shumë...

 

E premte, 6 korrik 2018

DELEGACIONI I KUVENDIT NË SESIONIN E 27-TË  VJETOR TË AP TË OSBE

Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të OSBE-së (AP e OSBE-së) në përbërje: z. Vlladimir Gjorçev, shef i Delegacionit, znj. Jagoda Shahpaska dhe z. Rexhail Ismaili, anëtarë të Delegacionit, do të marrë pjesë në Sesionin e 27-të vjetor të AP të OSBE-së, që do të mbahet nga 7 deri 11 korrik 2018 në Berlin, Republika federative e Gjermanisë.

Temë kryesore për diskutim në Sesionin vjetor është:  "Implementimi i angazhimeve të OSBE-së: roli i parlamenteve". Në Sesionin pritet pjesëmarrje e rreth 300 deputetëve nga 57 vende pjesëmarrëse dhe partnerë për bashkëpunim të OSBE-së nga Evropa, Amerika Veriore, Azia Qendrore, Lindja e afërt dhe Afrika Veriore. 

më shumë...

 

E hënë, 25 qershor 2018

DEPUTETJA LILJANA ZATUROSKA NË KONFERENCË NË TIRANË 

Në kuadër të Projektit rajonal "Përforcimi i shoqërisë - Ndihma teknike për serviset mediatike publike në Ballkanin Perëndimor", të financuar nga BE-ja, më 26 dhe 27 qershor 2018 në Tiranë, Republika e Shqipërisë, do të mbahet Konferencë për hapjen e Projektit rajonal, me temë: "Ndihma teknike për servisin mediatik publik të Ballkanit Perëndimor". 

më shumë...

 

E premte, 22 qershor 2018

DEBAT MBIKËQYRËS I KOMISIONIT PËR KULTURË

Komisioni për Kulturë në vazhdimin e dytë të Mbledhjes së 14-të, do të vazhdojë me debatin mbikëqyrës m temë "Ligji për menaxhim me Rajonin e Ohrit dhe rregullativa e ngjashme në kontekst të Konventës së UNESKO-s për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore".

më shumë...

 

E mërkurë, 6 qershor 2018

TAKIMI I DELEGACIONIT TË KUVENDIT ME AMBASADOREN E KINËS NË MAQEDONI, ZNJ. JIN LIKSIAN 

Delegacioni i Grupit parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës të udhëhequr nga znj. Vlladanka Aviroviq, e në përbërje të të cilit ishin edhe znj. Jagoda Shahpaska, znj. Aneta Simeska-Dimoska, z. Agim Shaqiri, znj. Vesna Pemova dhe z. Johan Tarçullovski, dje u takuan me ambasadoren e Kinës në Republikën e Maqedonisë, znj. Jin Liksian. Takimi u mbajt në hapësirat e reja të ambasadës kineze. 

më shumë...

 

E premte, 11 maj 2018 

VIZITË PUNE E DEPUTETIT RAMÇILLOVIQ NË PARLAMENTIN E KOSOVËS 

Deputeti Zeqir Ramçilloviq dje realizoi vizitë pune në Parlamentin e Republikës së Kosovës, me ftesë të Kryetares së Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Barazisë Gjinore, znj. Dulla Bale. 

më shumë...

 

E hënë, 12 Mars 2018

DEPUTETI GRUBI U TAKUA ME AMBASADORIN ITALIAN ROMEO 

Sot Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Artan Grubi, realizoi takim me ambasadorin e Republikës së Italisë në Republikën e Maqedonisë, SH.T. z. Karlo Romeo. 

më shumë...

 

E enjte, 17 maj 2018 

SAMITI BE - BALLKANI PERËNDIMOR 

Sot në Sofje, Bulgari, mbahet Samiti i Bashkimit Evropian dhe i Ballkanit Perëndimor, si vërtetim i përkushtimit të BE-së ndaj partnerëve të saj nga ky rajon dhe përkatësisë së tij ndaj familjes evropiane. 

më shumë...

 

E mërkurë, 18 prill 2018 

MAQEDONIA ME REKOMANDIM PËR FILLIMIN E NEGOCIATAVE ADERUESE ME BE 

Republika e Maqedonisë mori Raport pozitiv për progresin nga Komisioni Evropian, i cili i propozon Këshillit fillim të negociatave për anëtarësim në BE, duke pasur parasysh progresin e arritur dhe realizimin e reformave. 

më shumë...

 

E martë, 2 janar 2018 

LEUVARDEN DHE VALETA - KRYEQENDRA KULTURORE EVROPIANE 

Komisioni Evropian çdo vit, duke filluar nga viti 1985, cakton nikoqir nderi për projektin "Kryeqendra evropiane e kulturës" me qëllim promovimin e ndjenjës së bashkimit në BE.  Kështu që, qyteti holandez Leuvarden dhe kryeqyteti i Maltës - Valeta e morën titullin kryeqendra evropiane të kulturës për vitin 2018. 

më shumë...