Активности на Парламентарен институт

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ИСТРАЖУВАЊА И БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ“

Во организација на HDP (House Democracy Partnership) и IFLA (International Federation of Library Associations), преку заедничка програма, во текот на август 2016 во Конгресот во Вашингтон, се одржа Конференција на тема „Истражувања и библиотечни услуги во парламентите“, каде активно учество зеде раководниот тим на Парламентарниот институт.

повеќе...

ВТОРА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЕФЕКТИТЕ НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА“

Собранието на Република Македонија беше домаќин на Втората регионална конференција организирана од Парламентарниот институт, на која учествуваа претставници од парламентарните служби за истражување и информирање од Албанија, Косово, Црна Гора, Словенија и Македонија. Исто така, учество на конференцијата земаа претставници од владини и невладини организации, како СДЦ, НДИ, ИОМ и ОБСЕ.

повеќе...